Telemarketing

Definisjonen på Telemarketing har vi selv vært med å skrive i sin tid, og den lever vi etter:

«Telemarketing er planlagt, styrt og kontrollert bruk av telefonen til å markedsføre et produkt eller tjeneste, enten som frittstående mediekanal, eller i kombinasjonen med andre media, rettet mot klart definerte målgrupper»

Forarbeidet og systematikken er over 50% av suksessen. Vi er klare til å hjelpe dere med å nå deres nye kunder på en effektiv måte.

service1
Scroll to Top