Kundeservice

En god kundeopplevelse kan gi deg mer enn bare en god kunde. Vi er opptatt av å yte god service og skape gode øyeblikk på telefon.

Kundeservice er inngående telemarketing og er en felles betegnelse på alle aktiviteter hvor det er kunder og prospekter som selv tar initiativet og ringer. Kjøper oppsøker selger. Det er gjerne andre mediekanaler som «overtaler» dem til å ta kontakt, men det er da det er av største viktighet å gi kunden den beste opplevelsen slik at bedriften får størst mulig ROI- Return of investment.

Her er vi klare med våre erfaringer og råd.

service2
Scroll to Top