Excellent Services For Growth

Telemarketing

Definisjonen på Telemarketing har vi selv vært med å skrive i sin tid, og den lever vi etter:

«Telemarketing er planlagt, styrt og kontrollert bruk av telefonen til å markedsføre et produkt eller tjeneste, enten som frittstående mediekanal, eller i kombinasjonen med andre media, rettet mot klart definerte målgrupper»

Forarbeidet og systematikken er over 50% av suksessen. Vi er klare til å hjelpe dere med å nå deres nye kunder på en effektiv måte.

Kundeservice

En god kundeopplevelse kan gi deg mer enn bare en god kunde. Vi er opptatt av å yte god service og skape gode øyeblikk på telefon.

Kundeservice er inngående telemarketing og er en felles betegnelse på alle aktiviteter hvor det er kunder og prospekter som selv tar initiativet og ringer. Kjøper oppsøker selger. Det er gjerne andre mediekanaler som «overtaler» dem til å ta kontakt, men det er da det er av største viktighet å gi kunden den beste opplevelsen slik at bedriften får størst mulig ROI- Return of investment.

Her er vi klare med våre erfaringer og råd.

Segmenter vi jobber med

Vi jobber aktivt og målrettet for våre kunder mot:

  • Nysalg mot definerte målgrupper (kalde)
  • Mersalg til eksisterende kunder (varme)
  • Reaktivering av tidligere kunder (passive)
  • Leadsgenerering
  • Markedsundersøkelser og research

Hva gjør vårt
partnere si om oss?

Energiske og hardtarbeidende er de ordene som jeg kommer på når jeg tenker på vår samarbeidspartner, Always Connecting AS. Always Connecting er en viktig samarbeidspartner til Talkmore på salgssiden, og vi jobber tett sammen for å sikre at Talkmore kan oppnå sine ambisjoner om å bygge Norges beste salgsapparat. Vi har lang erfaring med ledelsen i Always Connecting, og det som begeistrer oss er hvordan vi kan jobbe åpent sammen som kolleger, og at våre salgspartnere har Talkmore-GRØNT blod i årene og brenner for å gi markedet «Lave priser, gjort bedre».

Always Connecting og Talkmore har en åpen og god dialog. Vi utfordrer hverandre og har sammen funnet gode løsninger også i vanskelige tider, som under Covid-pandemien hvor vi har måtte håndtere stadig nye retningslinjer og tilrettelegge for hjemmekontor. Konkurransen i markedet er veldig hard og endringer skjer raskt, da er det godt å ha en samarbeidspartner som sammen med oss kan snu seg raskt og tilpasse seg stadig nye markedsforhold. Dette er noe vi virkelig verdsetter i samarbeidet med Always Connecting.

Andreas Lindal

Chief Sales Officer, Talkmore

Scroll to Top